lördag 10 januari 2015

Text till bild

Gläntan
Omsluter, omfamnar
Drömlik, mjuk, stöttande
Min älskade är väntad
Kärleksmöte

6 kommentarer: