lördag 15 oktober 2016

Släpa

-Vad har du gjort?
-Jag har släpat med mig hunden runt elljusspåret.
-TV:n har visat ett program om vattnets betydelse för sjöfarten. Det har jag tittat på.
-Va? Driver du med mig?
-Det är sant. Klarälvens vattenstånd är rekordlågt. Vattenfall tappar Vänern via Göta Älv för saltvattnet inte ska gå upp i älven och medföra att Göteborg blir utan dricksvatten. När vattnet sjunker i Vänern, så blir påverkas sjöfarten, eftersom fartygen inte kan lastas lika tungt.Kan inte fartygen lastas ordentligt så får det ekonomiska konsekvenser för vänersjöfarten. Det tar minst två vintrar med normal nederbörd innan vattenståndet blir normalt.
-Och så klagar vi på att det regnar jämnt.

3 kommentarer: