måndag 9 juni 2014

Text till bild

Tiden speglas i evigheten
Handen trevar efter insikt
Det bestående i det förgängliga
Iaktages i sökande efter ord

1 kommentar: