onsdag 15 april 2015

Syssla

Fortsätter gårdagens, men kan läsas fristående.


Det är Syssla herrgård som brinner. Länsnytt rapporterar från eldsvådan. Jag halvligger på sängen på hotellrummet med fjärrkontrollen i handen. Byggnaden är övertänd. Svart brandrök väller ut från brandhärden. Taket har rasat in och svarta bjälkar sticker upp ur lågorna. Brandchefen är blank och sotig i ansiktet under hjälmen.
-Branden är svårsläckt, säger han till Länsnytts skäggige reporter. Det är en gammal  byggnad.
Eldsflammorna dånar bakom honom och han trampar rastlöst med fötterna. Två brandmän drar fram en slang och riktar den mot lågorna på husets vänstra sida.
-Vittnen säger att branden började på flera ställen samtidigt, säger reportern.
-Det kan jag inte uttala mig om.
-Att branden fick ett sådant hastigt förlopp, tyder det inte på att branden var anlagd?
-Jag kan inte uttala mig om brandorsaken innan vi gjort en brandteknisk utredning.

TV-inslaget från branden tar slut och Länsnytts nyhetsankare fortsätter rapportera från studion. Hans skägg är kortare och glesare än reportern och hans slipover verkar vara upphittad i rekvisitaförrådet.
-Vi tackar Johan Neet för inslaget från brandplatsen. Det är alltså Syssla Herrgård som brinner. Fastigheten inrymmer ett behandlingshem för ungdomar placerade enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga. Verksamheten upphörde förra sommaren, efter en tvist med länsstyrelsen och bolaget försattes i konkurs pga skatteskulder. I november startade verksamheten på nytt med nya ägare. Två ungdomar rapporteras försvunna i samband med branden och befaras döda.
I samband med studioreporterns sammanfattning av branden visas en äldre bild av gården. En gul mangårdsbyggnad omgiven om prunkande rosenrabatter tornar upp sig bakom en välkrattad grusplan. Det är något bekant över huset, men jag kan ännu inte placera det.


2 kommentarer: